Paviljong – Valle Broar

Åpen arkitektkonkurranse 2006
Status - Ikke premiert
Størrelse - ca 150 m2
Sted - Valle Broar, Sverige

Beskrivelse
I forbindelse med en rekke planlagte nye byggeprosjekter ønsket Valle Broar en mobil Paviljong som kunne fungere som informasjons sted for de ulike prosjektene. Paviljongen skulle konstrueres i tre for å profilere Valle Broar som trestaden. Paviljongen skulle dessuten kunne brukes som arena for det lokale kulturlivet.

Intensjoner
Siden konstruksjonen skulle flyttes rundt ønsket vi å skape en struktur som kunne tilpasse seg ulike situasjoner. Konstruksjonen er derfor satt sammen av små moduler som kan settes sammen på ulike måter og utnytte og synligjøre Valle Broars ulike kvaliteter.

Konstruksjonene ulike deler er små og lette slik at de lett kan fraktes fra sted til sted og monteres. Vekten fordeles i mange stolper som ikke krever store fundamenter og grunnarbeider. Den store takhøyden gjør at stolpenes posisjon kan forskyves. Store frie rom og tilpasning til ulike funksjoner kan oppnås til tross for den lille grunnmodulen.
De permanente inngrepene som må gjøres for hvert enkelt sted tenkes videreført som muligheter for nye offentlige plass rom. De investeringer som er gjort og arrangementene som hatt funnet sted har allerede etablert stedet i innbyggernes bevissthet som en møteplass.