Sild

Direkte oppdrag
Oppstart 2006, Status – på vent
Størrelse – ca 100m2
Sted – Risør, Norge
Byggherre – Familien Sinding-Larsen

Beskrivelse
Sild er en hytte som ble bygget av familien Sinding-Larsen på begynnelsen av 50-tallet. Oppgaven bestod i rive den gamle, og tegne en ny hytte på eksakt samme sted og med samme volum som der den eksisterende hytte ligger i dag. Et utgangspunkt var å reorganisere hvordan bygget skulle fungere og se hvordan man kunne forbedre forholdet til landskapet.

Intensjoner
Vi ønsket å lage et prosjekt der vi maksimaliserte antall sengeplasser og skapte et fellesrom som kunne benyttes på mange ulike måter. Ved å plassere alle soverommene i fasaden med inngang utenifra, dannes det to forskjellige romlige kvaliteter. De ytre små soverommene som utelukkende forholder seg til ekteriøret og det indre fellesrommet som har utsikt gjennom skår til landskapet utenfor. Gjennom alle skårene er det innganger, slik at det indre fellesrommet kan deles av på ulike måter for å gi rom for ulike aktiviteter. Den ytre sonen tar opp høydevariasjoner i terrenget, og utnytter dette ved å ha to etasjer der tomten tillater dette.