Mosjøen, Norge

1. plass åpen konkurranse
Status – På vent
Sted – Mosjøen, Norge
Størrelse – ca 2000m2
Byggherre – Coop Helgeland, Helgeland Museum, Vefsn kommune

Beskrivelse
Prosjektet vant 1. premie i den åpne internasjonale arkitektkonkurransen ”Tre i nord”, med fokus på miljøvennlig og nyskapende bruk av tre. Oppgaven var å revitalisere Mosjøen sentrum. Konkurransen etterspurte ny utescene for byen og hvordan besøkssenter for Helgeland museum kunne integreres i et eksisterende kjøpesenterbygg (Domus) på torvet.

Intensjoner
Ved å snu torvet på tvers, får man et nytt sammenhengende bygulv som knytter elva sammen med byens historiske lag. Dagens gågate åpnes for biltrafikk, som gir en lettere tilgjengelighet for trafikk i sentrum
.
Den nye scenen som var planlagt på torget, integreres istedenfor som en del av Domusbygget. Nye trekonstruksjoner henges utenpå den eksisterende betongkonstruksjonen, og lager foruten scene også tilleggsarealer til besøkssenter. Den nye fasaden bidrar til at skalaen brytes ned og tilpasses den historiske bebyggelsen.