Lanternen

1. plass konkurranse
Oppstart 2006, Status - Ferdig
Størrelse - ca 140m2
Sted - Langgata, Sandnes, Norge
Byggherre - Sandnes Kommune
Samarbeid - AWP Arkitekter, Paris
Konsulenter/Entreprenører - Kristoffer Apeland AS, Timber AS,
Skandinaviska Glassystem, Hafnor AS, COWI AS
Medarbeidere - Bosheng Gan, Anette Johansen, Siri Hopperstad

Beskrivelse
Lanternen er en konstruksjon som overdekker et uterom i Langgata, Sandnes. Utgangspunktet for prosjektet var å ha en overdekning som kunne brukes i mange forskjellige sammenhenger, fra konserter og torghandel til en uformell møteplass i byen. Lanternen var et Norwegian Wood prosjektet, i forbindelse med kulturåret i Stavanger/Sandnes 2008, og det var derfor en premiss å bygge miljøvennlig og benytte tre i alle deler av konstruksjonen.

Intensjoner
I Lanternen har vi fortolket husformen, som allerede finnes i det gamle trehusmiljøet i Langgata. Et transparent tak i tre og glass blir holdt oppe av 4 søyleknipper. For å gi taket et lett og abstrakt uttrykk, har alle elementene i taket helt like dimensjoner, slik at de fremstår uten primær og sekundærbæring. Søylene forgrener seg ut i taket for å fordele belastningen i takflaten og ned mot bakken for å stabilisere kreftene. Søylene er flyttet inn under konstruksjonen, slik at de står beskyttet. Dette er også gjort for å viske ut skille mellom overdekket og ikke overdekket uterom. Ingen ting som står på bakken markerer når man er overdekket. Vi ønsket ikke at taket på konstruksjonen skulle definere plassen, men plassgulvet i seg selv. Søylene er plassert slik at uformelle rom oppstår, og tilrettelegger for uformelle måter å oppleve prosjektet. Prosjektet er lyssatt slik at det fremstår som en lanterne om kvelden.