Verdensarvsenter på Vega - Helgeland Museum

Åpen internasjonal arkitektkonkurranse ”3 i nord”, høsten 2008
Status – ikke premiert
Størrelse – ca 600m2
Sted – Nes på Vega, Helgeland, Norge
Byggherre – Helgeland Museum

Beskrivelse
Besøkssenter for verdensarvområdet Vegaøyan. Besøkssenteret skal gi informasjon om det unike vernede landskapsområdet i Nord-Europas største gruntvannsområde, med over 6000 øyer og skjær. Konkurransen hadde som mål å frembringe miljøvennlig arkitektur.

Intensjoner
Området hvor besøkssenteret var planlagt inneholdt en kolle som var skadet av et tidligere steinbrudd. Denne kollen hadde også et utkikspunkt som representerte et stort potensial for verdensarvsenteret i formidlingen av omgivelsene. Vi ønsket og plassere senteret inn i kollen for å reparere skadene som steinbruddet hadde påført og samtidig skape en forbindelse til utkikkspunktet.

Det nye museet ville sammen med den eksisterende bygningen, som skulle benyttes til cafe, skape et skjermet og solfyllt torg med god utsikt til sjøen. Torget kunne ta i mot besøkende både fra land og vann og skape en inngangsport til museet, utkikkspunktet, cafeen og til den historiske bryggebebyggelsen langs sjøen.

Ved å legge nybygget inn i kollen trekker man seg tilbake fra den historiske særpregete bebyggelsen langs sjøkanten. Bygget blir en del av landskapet og får en beskjeden volumvirkning på stedet. Gjennom en åpen fasade blir senteret en forlengelse av torget og utsikten trekkes inn og utnyttes i formidlingen.