Hinna

1. Plass konkurranse
Oppstart 2007, Status – Til reguleringsbehandling
Størrelse – ca 50 000m2
Sted – Jåttåvågen, Stavanger, Norge
Byggherre – Hinna Park AS
Samarbeid - Lund Hagem Arkitekter AS, Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter
Medarbeider - Luis Alfaro

Beskrivelse
Hinna er et kvartal langs Scenerommet i Jåttåvågen utenfor Stavanger. Kvartalet består av boligbygg, kontorbygg og et hotell. Konkurranseforslaget har dannet grunnlaget for en reguleringsplan for området.

Intensjoner
En viktig utfordring for oss, var å lage et kvartal med urbane kvaliteter. Vårt ønske var å gi de omkringliggende byrom tydelige fasader, og å gi dette kvartalet en tydelig utside og innside. I Jåttavågen er det allerede store utflytende byrom, og vi ønsket å supplere området med andre mer intime offentlige rom. Siden kvartalet har bygg med ulike program, var det også viktig for oss å finne et system for å binde sammen de enkelte byggene til en helhet. Ved å organisere kvartalet i lameller som er bundet sammen på gateplan, får byggene gode solforhold, en typologi som kunne romme alle programmene og spennende smug mellom yttersiden og det indre gårdsrommet og felles grøntareal. Fra innsiden av kvartalet danner disse smugene siktlinjer ut til de forskjellige kvalitetene utenfor, og definerer og underdeler bakgården i forskjellige soner.