Deichmanske Hovedbibliotek Oslo

1. Plass prekvalifisert konkurranse for Deichmanaksen med forslaget ”Diagonale”
Oppstart – Avventer politisk behandling.
Størrelse – ca 18 000m2 bibliotek, ca 37 500 kommersielle arealer.
Sted – Bjørvika i Oslo, Norge
Byggherre – Oslo Kommune/Hav Eiendom
Samarbeid - Lund Hagem Arkitekter AS, Agence Ter landskapsarkitekter, Kan Energi

Beskrivelse
Deichmanske Hovedbibliotek Oslo er det nye folkebiblioteket som vil ligge i Bjørvika, som en del av Deichmanaksen. Biblioteket er et miljøbygg, der alt fra fasaden til interiør oppfyller strenge miljøkrav.

Intensjoner
For å integrere Deichmansaksen inn i Bjørbvikabebyggelsen og gi bygningene en menneskelig skala, deles bygningsmassen inn i tre volumer. En diagonal gate etableres for å gi operaen bedre tilgang fra øst, og skaper samtidig to mindre plassrom i området. Biblioteket plasseres i tomten mot Operaallmenningen for å skape den korteste veien til offentlig transport, og den beste utsikten mot byen, fjorden og de omkringliggende grønne åsene. Bygget gjøres synlig ved at toppen av bygningen krager ut, og annonserer sin tilstedeværelse til de besøkende som kommer fra Jernbanetorget og sentralbanestasjonen.

Store kutt i fasaden markerer inngangene på tre sider av bygget, og inviterer publikum inn fra alle kanter av byen. De samme kuttene gjør at forbipasserende kan se inn og opp gjennom de diagonale siktlinjene i biblioteket, og til de forskjellige biblioteksmiljøene. Biblioteket har en fleksibilitet som gjør at det kan oppta mange fremtidige funksjoner, og inndeles i ulike lydsoner.

Den gjennomskinnelige fasaden diffuserer dagslyset, og gir en rolig følelse til interiøret. Om natten vil bygningen gløde og endre utseende, og man kan fra utsiden skimte de forskjellige aktivitetene og arrangementene som foregår inne i biblioteket.